Gepubliceerd: 31 oktober 2008
Indiener(s): Hirsch Ballin
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-25.html
ID: 31700-VI-25

31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 25
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 november 2008

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (TK 31 700 VI, nr 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (in € 1 000).

Art.OmschrijvingStand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingStand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL5 738 4185 739 0991 253 3385 730 1975 730 8781 253 338
92Nominaal en onvoorzien– 2 455– 2 4550– 10 676– 10 6760

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

Algemeen

Aanleiding voor deze Nota van Wijziging is de uitvoering van de bij de Algemene Politieke Beschouwingen door de leden Van Geel, Slob en Hamer cs ingediende moties (resp. TK 31 700 nr. 10, TK 31 700, nr. 17 en TK 31 700, nr. 15).

De dekking voor bovengenoemde moties wordt gevonden door een subsidietaakstelling en een taakstelling inhuur externen in 2009. Dit leidt tot een verlaging in de begroting van Justitie met € 8,221 miljoen (waarvan € 2,281 miljoen subsidietaakstelling en € 5,940 miljoen taakstelling inhuur externen).

In de onderhavige nota is bij de bovenvermelde beleidsartikelen een tabel met budgettaire gevolgen opgenomen, welke de stand ontwerpbegroting na Nota van Wijziging weergeeft.

Artikelsgewijs

92 Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

 2009201020112 0122013
Verplichtingen– 10 676– 6 795– 10 121– 9 95 3– 9 827
      
Apparaat-uitgaven– 10 676– 6 795– 10 121– 9  953– 9 827
      
Waarvan: Moties van Geel, Slob en Hamer– 8 221    
92.1 Nominaal en onvoorzien– 10 676– 6795– 10 121– 9 953– 9 827
      
92.1.1 Nominaal en onvoorzien– 10 676– 6 795– 10 1219 953– 9 827

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin