Kamerstuk 31700-VI-61

Motie Pechtold over informatie over het percentage procedures dat jaarlijks tegen de overheid wordt gevoerd

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 5 november 2008
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-61.html
ID: 31700-VI-61

25,3 %
74,7 %

PvdD

SGP

PVV

PvdA

CDA

GL

SP

CU

Verdonk

VVD

D66


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 61
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat meer dan de helft van alle juridische procedures tegen de overheid wordt gevoerd en dit de kosten van de gefinancierde rechtsbijstand verhoogt;

overwegende, dat bij het reduceren van de kosten van de rechtsbijstand de overheid ook kritisch naar haar eigen rol moet kijken;

voorts overwegende, dat de regering het aantal procedures dat tegen de overheid gevoerd wordt, wil terugdringen;

verzoekt de regering de Kamer jaarlijks te informeren over het percentage procedures dat tegen de overheid wordt gevoerd;

verzoekt de regering voorts bij het niet dalen van dit percentage de voorgenomen bezuinigingen op de rechtsbijstand niet in hun huidige omvang te effectueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold