Kamerstuk 31700-VI-140

Motie-De Roon over het afschaffen van alle elektronische enkelbandjes

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009


20,0 %
80,0 %

D66

GL

VVD

CU

Verdonk

CDA

SGP

SP

PVV

PvdD

PvdA


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 140
MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 17 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat tot gevangenisstraf of vervangende detentie veroordeelde personen die vrijheidsstraf behoren te ondergaan in plaats van met een enkelbandje om thuis te zitten en zich ook nog twee uur per dag buitenshuis te kunnen verpozen;

verzoekt de regering om alle elektronische enkelbandjes weg te gooien en degenen die nu nog met zo’n bandje om thuis zitten in plaats van in de gevangenis, morgen door de politie op te laten halen en naar een gevangenis of huis van bewaring over te laten brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon