Kamerstuk 31700-VI-137

Motie Van der Ham over anonimiseren van de stukken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 16 juni 2009
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-137.html
ID: 31700-VI-137

31,3 %
68,7 %

SGP

VVD

D66

PvdD

PvdA

Verdonk

GL

CU

PVV

SP

CDA


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 137
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 16 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat burgers en parlementariërs het recht hebben om de regering te controleren;

overwegende, dat mensen die hebben meegewerkt in het Rijksrechercheonderzoek niet persoonlijk geschaad mogen worden door openbaarmaking;

verzoekt de regering de stukken zodanig te anonimiseren dat zowel recht wordt gedaan aan het recht op openbaarheid als aan de persoonlijke belangen van hen die hebben meegewerkt aan het Rijksrechercheonderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham