Stemming

Motie Anker c.s. over extra middelen voor uitstapprogramma's

84,0 %
16,0 %


VVD

PvdD

PVV

CU

SP

GL

Verdonk

D66

PvdA

CDA

SGP


31 700 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

nr. 58
MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de drempel om te stoppen met prostitutie vanwege dwang of drang door derden, gebrek aan opvang en sociale achterstanden, zoals schulden, huisvestingsproblemen en gaten in het cv, nog steeds heel hoog is;

van mening, dat uitstapprogramma’s een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van die drempel;

overwegende, dat bij de Voorjaarsnota 2008 15 mln. ter beschikking is gesteld voor uitstapprogramma’s;

constaterende, dat daarmee een aantal initiatieven is opgestart, maar dat er tevens organisaties zijn die nog wachten op de beoordeling van hun subsidieaanvraag;

van mening, dat het van belang is dat het volledige budget ter beschikking blijft voor uitstapprogramma’s;

verzoekt de regering met het oog op de najaarsnota, de bij de voorjaarsnota toegevoegde middelen beschikbaar te houden voor de uitstapprogramma’s, zodat ook nog op te starten projecten een kans krijgen;

verzoekt de regering tevens het stimuleren van uitstapprogramma’s tot een structureel onderdeel van het prostitutiebeleid te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Van Haersma Buma

Arib


Motie Anker c.s. over extra middelen voor uitstapprogramma's

2008-11-05
Dossier: 31700-VI
Indiener(s): Khadija Arib (PvdA), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Ed Anker (CU)
Onderwerpen: begroting criminaliteit financiƫn openbare orde en veiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-58.html