Wetsvoorstel 35300-XIV - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)