Kamerstuk 35300-XIV-19

Motie van het lid Graus over een Nederlands kenniscentrum knaagdierbeheer ter voorkoming van knaagbranden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 10 oktober 2019
Indiener(s): Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-19.html
ID: 35300-XIV-19

33,3 %
66,7 %

FVD

Van Kooten-Arissen

SP

SGP

Van Haga

VVD

PvdA

PVV

50PLUS

CU

DENK

GL

PvdD

CDA

D66


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om in samenwerking met het KAD een Nederlands kenniscentrum knaagdierbeheer (Rodentorium) in het leven te roepen ter voorkoming van knaagbranden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus