74,7 %
25,3 %

CDA

SP

FVD

PVV

D66

Van Kooten-Arissen

CU

PvdA

SGP

DENK

PvdD

GL

VVD

50PLUS

Van Haga


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het afvangen van CO2 in de industrie en gebruik daarvan in de tuinbouw noodzakelijk is om de glastuinbouw klimaatneutraal te maken;

overwegende dat Carbon Capture and Utilisation (CCU), zoals levering aan de glastuinbouw, nog tegen Europese en nationale belemmeringen aanloopt om de CO2 reductie voor alle betrokken partijen te erkennen en te belonen;

verzoekt de regering, acties te ondernemen en de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren zodat CCU en het daarbij horende vervoer van CO2 zo snel mogelijk in aanmerking gaat komen voor de verbrede SDE+,

verzoekt de regering voorts, met alle partijen de nationale belemmeringen in beeld te krijgen en weg te nemen zodat de CO2-reductie erkend wordt en de aan de glastuinbouw gerelateerde projecten voorlopers kunnen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Dik-Faber

Weverling

De Groot