Stemming

Motie van het lid Madlener over de te strenge milieuregels voor stikstofuitstoot substantieel versoepelen

17,3 %
82,7 %


DENK

Van Haga

Van Kooten-Arissen

PvdD

VVD

SP

CU

FVD

50PLUS

D66

PvdA

SGP

CDA

GL

PVV


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de stikstofuitstoot in Nederland de laatste decennia flink is gedaald (meer dan gehalveerd);

overwegende dat de boeren een grote bijdrage hebben geleverd aan de sterk gedaalde stikstofuitstoot, en dat de boeren hiervoor een compliment verdienen;

overwegende dat boeren niet de dupe mogen worden van de Nederlandse blunder met de zogenaamde PAS-wetgeving;

verzoekt de regering, om de thans veel te strenge milieuregels qua stikstofuitstoot zeer substantieel te versoepelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener


Motie van het lid Madlener over de te strenge milieuregels voor stikstofuitstoot substantieel versoepelen

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-11.html