Stemming

Motie van het lid Baudet over gelijktrekken van de Nederlandse stikstofdrempelwaarde met de drempelwaardes in Duitsland

15,3 %
84,7 %


SP

Van Haga

PvdA

SGP

vKA

CDA

CU

GL

PvdD

50PLUS

DENK

VVD

FvD

PVV

D66


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de normen met betrekking tot actieve stikstofverbindingen in Nederland zo'n 140 keer strenger zijn dan die in Duitsland;

voorts constaterende dat er geen enkel serieus milieu of natuurprobleem speelt met betrekking tot onze stikstofdeposities;

roept het kabinet op, het Besluit natuurbescherming aan te passen en de Nederlandse stikstofdrempelwaarde gelijk te trekken met de drempelwaardes in Duitsland, opdat onmiddellijk weer gebouwd kan worden, boeren niet gesaneerd hoeven worden en de maximumsnelheid niet verlaagd hoeft te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet


Motie van het lid Baudet over gelijktrekken van de Nederlandse stikstofdrempelwaarde met de drempelwaardes in Duitsland

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Thierry Baudet (FvD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-50.html