Kamerstuk 35300-XIV-44

Motie van het lid Wassenberg over het budget voor CCS inzetten om bossen te behouden en uit te breiden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 10 oktober 2019
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-44.html
ID: 35300-XIV-44

33,3 %
66,7 %

PvdA

GL

Van Kooten-Arissen

DENK

CDA

50PLUS

PvdD

CU

SP

D66

VVD

FVD

SGP

PVV

Van Haga


Nr. 44 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet gaat investeren in Carbon Capture and Storage (CCS), het afvangen en opslaan van CO2;

constaterende dat oude en natuurlijke bossen zeer effectief zijn in het opvangen en opslaan van CO2 en bovendien goed zijn voor de biodiversiteit;

overwegende dat bomen en bossen daarbij beschouwd kunnen worden als een natuurlijke vorm van CCS;

verzoekt de regering, het budget voor CCS in te zetten om onze bossen te behouden en uit te breiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg