Stemming

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over bewerkstelligen dat er geen nieuwe megastallen bij komen (t.v.v. 35300-XIV-31)

44,0 %
56,0 %


PvdA

PVV

CU

FVD

D66

PvdD

CDA

vKA

DENK

GL

SP

VVD

Van Haga

SGP

50PLUS


Nr. 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31

Voorgesteld 15 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voortdurende schaalvergroting in de veehouderij leidt tot steeds meer megastallen en nu ook de eerste gigastal,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er geen nieuwe megastallen of gigastallen bij komen in ons land,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over bewerkstelligen dat er geen nieuwe megastallen bij komen (t.v.v. 35300-XIV-31)

2019-10-15
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-58.html