Stemming

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over bewerkstelligen dat er geen nieuwe megastallen bij komen (t.v.v. 35300-XIV-31)

44,0 %
56,0 %


PVV

DENK

CU

PvdD

FVD

CDA

PvdA

SGP

SP

D66

GL

Van Haga

50PLUS

VVD

Van Kooten-Arissen


Nr. 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31

Voorgesteld 15 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voortdurende schaalvergroting in de veehouderij leidt tot steeds meer megastallen en nu ook de eerste gigastal,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er geen nieuwe megastallen of gigastallen bij komen in ons land,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over bewerkstelligen dat er geen nieuwe megastallen bij komen (t.v.v. 35300-XIV-31)

2019-10-15
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-58.html