Stemming

Motie van het lid Baudet over het volledig steunen van de pulsvisserij

14,7 %
85,3 %


D66

vKA

SP

GL

PVV

DENK

Van Haga

VVD

CDA

PvdA

PvdD

SGP

50PLUS

FvD

CU


Nr. 54 MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland al jarenlang de grootste nettobetaler van de Europese Unie is;

constaterende dat de pulsvisserijsector een hedendaagse parel van Nederlandse innovatie is, en daarmee geheel binnen onze nationale traditie van vernuft en vindingrijkheid past;

constaterende dat de pulsvisserij diervriendelijk is, omdat de bijvangst significant lager ligt en de zeebodem minder wordt aangetast dan bij reguliere visserij;

overwegende dat pulsvissers in het verleden door de overheid gestimuleerd werden om in hun bedrijven te investeren;

verzoekt het kabinet, de pulsvisserijsector volledig te steunen en eventuele boetes in mindering te brengen op de jaarlijkse bijdrage van Nederland aan de EU,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet


Motie van het lid Baudet over het volledig steunen van de pulsvisserij

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Thierry Baudet (FvD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-54.html