Kamerstuk 35300-XIV-58

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over bewerkstelligen dat er geen nieuwe megastallen bij komen (t.v.v. 35300-XIV-31)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 15 oktober 2019
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-58.html
ID: 35300-XIV-58
Origineel: 35300-XIV-31

44,0 %
56,0 %

FVD

GL

PvdA

SGP

D66

PVV

DENK

PvdD

VVD

SP

Van Haga

CDA

vKA

CU

50PLUS


Nr. 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31

Voorgesteld 15 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voortdurende schaalvergroting in de veehouderij leidt tot steeds meer megastallen en nu ook de eerste gigastal,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er geen nieuwe megastallen of gigastallen bij komen in ons land,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand