Kamerstuk 35300-XIV-56

Gewijzigde motie van het lid Moorlag over de mogelijkheden van een grondbank (t.v.v. 35300-XIV-26)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 15 oktober 2019
Indiener(s): William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-56.html
ID: 35300-XIV-56
Origineel: 35300-XIV-26

36,0 %
64,0 %

Van Haga

GL

CDA

SGP

FvD

PVV

50PLUS

PvdD

SP

PvdA

VVD

D66

vKA

DENK

CU


Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MOORLAG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26

Voorgesteld 15 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het doorbreken van de impasse in het verlenen van vergunningen, het bieden van toekomstperspectief aan boeren nabij stikstofgevoelige natuurgebieden en het grondbeslag van de energietransitie veel grond en grondmobiliteit nodig is,

verzoekt de regering, in beeld te brengen hoe een grondbank hier een goede bijdrage aan kan leveren,

en gaat over tot de orde van de dag

Moorlag