Gepubliceerd: 7 oktober 2019
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-8.html
ID: 35300-XIV-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2019

U heeft mij gevraagd te reageren op het bericht dat Stichting Veldleeuwerik stopt per 1 januari 2020. Dit bericht heeft mij ook bereikt en dit betreur ik ten zeerste.

In de afgelopen 18 jaar heeft Stichting Veldleeuwerik een belangrijke bijdrage geleverd aan het stimuleren van duurzame voedselketens door het faciliteren van een kennis- en educatienetwerk met en door betrokkenen binnen de voedselketen en door het faciliteren van een geborgde duurzaamheidssystematiek. Bij Stichting Veldleeuwerik zijn ruim 300 akkerbouwers aangesloten en een aantal grote ketenpartijen.

Met deze activiteiten speelt Stichting Veldleeuwerik een belangrijke rol in het realiseren van mijn visie op de landbouw «Waardevol en verbonden», zo zie ik onder andere een rol voor Stichting Veldleeuwerik in het nationaal programma landbouwbodems, het uitvoeringsprogramma gewasbescherming en het herstel van de biodiversiteit.

Stichting Veldleeuwerik stopt per 1 januari 2020 haar activiteiten. Mijn ministerie is in gesprek met Stichting Veldleeuwerik over hoe we zo goed mogelijk de inspanningen uit het verleden kunnen benutten en uit kunnen breiden naar de toekomst.

Ik ben daarom voornemens om in overleg met Stichting Veldleeuwerik en BO Akkerbouw een verkenner aan te stellen om samen met betrokken akkerbouwers te onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Ik zal uw Kamer daar voor het einde van het jaar over informeren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten