Stemming

Gewijzigde motie van de leden Lodders en Geurts over uitbreiding van het meetnet met daadwerkelijke depositiemetingen (t.v.v. 35300-XIV-20)

68,7 %
31,3 %


PvdD

VVD

FVD

50PLUS

PvdA

CU

CDA

SGP

DENK

Van Haga

PVV

D66

Van Kooten-Arissen

GL

SP


Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20

Voorgesteld 15 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de in Nederland gebruikte methode om stikstofdepositie te bepalen is gebaseerd op het meten van luchtconcentraties stikstof die op basis van modellen worden omgerekend naar stikstofdepositie,

constaterende dat dit model de afgelopen jaren is aangepast maar volgens het RIVM nog steeds een grote onzekerheidsmarge kent van 30 tot 70%,

overwegende dat verbeterde metingen noodzakelijk zijn om het draagvlak te versterken,

constaterende dat er buiten Nederland verschillende gevalideerde methoden beschikbaar zijn zoals bijvoorbeeld de Deense methode,

verzoekt de regering inzichtelijk te maken hoe deze methoden werken en te onderzoeken of en hoe deze methoden voor de Nederlandse situatie bruikbaar zijn,

verzoekt de regering het meetnet uit te breiden met daadwerkelijke depositiemetingen op de grond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Geurts


Gewijzigde motie van de leden Lodders en Geurts over uitbreiding van het meetnet met daadwerkelijke depositiemetingen (t.v.v. 35300-XIV-20)

2019-10-15
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-55.html