Kamerstuk 35300-XIV-49

Motie van het lid Baudet over compensatie voor in de knel geraakte boeren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 10 oktober 2019
Indiener(s): Thierry Baudet (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-49.html
ID: 35300-XIV-49

17,3 %
82,7 %

DENK

SGP

CDA

SP

GL

PvdD

FVD

50PLUS

PvdA

Van Haga

D66

Van Kooten-Arissen

VVD

CU

PVV


Nr. 49 MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse fosfaat- en nitraatregels significant strenger zijn dan vergelijkbare regels in onze buurlanden;

constaterende dat onze boeren hierdoor structureel benadeeld worden en onze concurrentiepositie wordt aangetast;

constaterende dat door de onduidelijkheid die is ontstaan bij de invoering van nieuwe regelgeving circa 1.000 boerenbedrijven dermate in de knel zijn geraakt dat faillissement voor hen dreigt;

overwegende dat onze boeren juist onze steun verdienen;

overwegende dat een Minister die op haar telefoon kijkt, meestal instemt met dit soort moties;

roept de regering op, de in de knel geraakte boerenbedrijven ruimschoots te compenseren;

roept de regering voorts op, te onderzoeken hoe naar voorbeeld van andere EU-lidstaten de Habitat- en Vogelrichtlijn zo vér mogelijk kan worden opgerekt ten gunste van onze agrarische sector, en de resultaten vóór de zomer van 2020 te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet