Kamerstuk 35300-XIV-51

Motie van het lid Baudet over de mogelijkheid om in Nederland een stikstofaanpak te implementeren naar Duits model

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 10 oktober 2019
Indiener(s): Thierry Baudet (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-51.html
ID: 35300-XIV-51

17,3 %
82,7 %

PvdA

SGP

Van Haga

PVV

PvdD

SP

VVD

CU

50PLUS

vKA

GL

CDA

FVD

DENK

D66


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het afkeurend advies van de Raad van State inzake het Toetsingskader ammoniak in 2008 geen betrekking heeft op een te hoge stikstofdepositie, maar louter op de generieke vrijstelling voor bepaalde categorieën projecten;

overwegende dat de PAS om precies dezelfde reden is verworpen;

overwegende dat de Raad van State derhalve nooit uitspraak heeft gedaan over het hanteren van hogere grenswaarden dan noodzakelijk als zodanig, in weerwil dus van wat de Minister denkt;

verzoekt het kabinet, om de Raad van State voorlichting te vragen over de mogelijkheid om in Nederland een stikstofaanpak te implementeren naar Duits model, waar ruimere grenswaarden gelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet