Stemming

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over doorstrepen van de latente ruimte binnen vergunningen (t.v.v. 35300-XIV-34)

18,7 %
81,3 %


SGP

FVD

GL

PVV

D66

vKA

CU

CDA

SP

50PLUS

PvdD

Van Haga

VVD

PvdA

DENK


Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 34

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de PAS-uitspraak van de Raad van State duidelijk heeft gemaakt dat de stikstofuitstoot in Nederland ten minste niet toe mag nemen;

constaterende dat veel natuurvergunningen latente ruimte hebben, wat inhoudt dat een grotere stikstofuitstoot vergund is dan op dit moment in de praktijk wordt benut;

constaterende dat veebedrijven hierdoor nog altijd zouden kunnen uitbreiden, met alle gevolgen van dien;

verzoekt het kabinet, om alle latente ruimte binnen vergunningen per direct in te nemen en door te strepen en dit financieel te compenseren waar dat moet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over doorstrepen van de latente ruimte binnen vergunningen (t.v.v. 35300-XIV-34)

2019-10-29
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-60.html