Kamerstuk 35300-XIV-68

Jaarplanning 2020 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 22 januari 2020
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-68.html
ID: 35300-XIV-68

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2020

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft verzocht om een jaarplanning 2020 met een overzicht van de onderwerpen waarover ik uw Kamer voornemens ben te informeren in 2020 en welk moment daarvoor is voorzien (op kwartaalniveau). Verder heeft de commissie verzocht om een overzicht van onderzoeken, voor zover die de reguliere planning van onderzoeksinstituten te boven gaat.

Jaarplanning 2020

In de bijlage is de gevraagde jaarplanning 2020 opgenomen1. Evenals vorig jaar vermeld ik dat de planning een inschatting is van de huidige stand van zaken en dat het dus mogelijk is dat hier van afgeweken wordt.

Onderzoeken 2020

Voor de in uw brief genoemde kennisthema’s is, met uitzondering van het thema Brexit, in 2020 onderzoek voorzien in de reguliere programmering van Wageningen Research en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij Wageningen Research gaat het, voor wat betreft de voorbereiding van nieuw beleid, vooral om onderzoek binnen het Beleidsondersteunend onderzoek. Voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is er alleen gericht op de handhavingstaken onderzoek voorzien binnen de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT). Bij RIVM gaat het om reguliere programmering over PAS, voedsel of mestmonitoring.

Het overzicht van onderzoeken uit de jaarbrieven aan Wageningen Research en het RIVM is bijgevoegd2. In dit overzicht zijn ook de onderzoeken opgenomen die tot nu toe zijn gepland in de open programmering voor zover deze in 2020 worden gestart.

Wageningen Research doet, naast onderzoek voor de vormgeving van mijn beleid, ook onderzoek gericht op langetermijnkennisontwikkeling en binnen publiek-private samenwerkingsprogramma’s in de topsectoren gericht op innovatie. De volledige werkplannen van Wageningen Research kunt u ieder jaar terugvinden op de website Kennisonline: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV.htm.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten