Kamerstuk 35300-XIV-65

Amendement van het lid Ouwehand over een dekking voor het amendement over voedselzekerheid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 november 2019
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-65.html
ID: 35300-XIV-65

14,7 %
85,3 %

CU

PvdD

PVV

D66

SGP

PvdA

Van Haga

SP

CDA

GL

FVD

DENK

Van Kooten-Arissen

50PLUS

VVD


Nr. 65 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND

Ontvangen 28 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement vormt de dekking voor het amendement op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 20 miljoen voor voedselzekerheid.

De middelen worden gevonden in bij het agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in ieder geval ten koste van de bijdrage voor de landbouwraden. Uit deze middelen worden onder andere de Landbouwraden gefinancierd. De Landbouwraden zijn overal ter wereld actief om de Nederlandse overproductie van dierlijke producten zo veel als mogelijk op lokale markten gedumpt te krijgen. Deze Landbouwraden verliezen razendsnel aan relevantie, aangezien Kringloopvisie van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid op termijn een einde zal moeten maken aan het gesleep met voedsel over de wereld. Daarnaast is de agressieve Nederlandse exportstrategie die door de Landbouwraden in praktijk worden gebracht desastreus voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen en de landbouw en boeren in landen elders. Een inperking van deze Landouwraden valt derhalve beleidsmatig volledig te verantwoorden, maar draagt ook bij aan de morele plicht om voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid niet onder druk te (blijven) zetten ten behoeve van de eigen korte termijn economische belangen.

Ouwehand