Kamerstuk 35300-XIV-47

Motie van het lid Bisschop over een beperkte verhoging van de vliegbelasting ten gunste van een transitiefonds voor kringlooplandbouw

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 10 oktober 2019
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-47.html
ID: 35300-XIV-47

17,3 %
82,7 %

50PLUS

PvdD

SP

PvdA

PVV

Van Kooten-Arissen

CU

SGP

VVD

DENK

D66

FVD

CDA

Van Haga

GL


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw pleit voor een transitiefonds;

overwegende dat de Kamer een motie heeft aangenomen voor inzet op een risico- en investeringsfonds (motie-Bisschop 35 000-XIV, nr 90);

overwegende dat in de landbouw veel maatregelen genomen worden om de milieu en klimaatimpact te verminderen maar dat de luchtvaart buiten schot blijft;

verzoekt de regering, in haar standpuntbepaling over een transitiefonds de mogelijkheid van een beperkte verhoging van de vliegbelasting ten gunste van een transitiefonds mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop