Stemming

Motie van het lid Baudet over de mogelijkheid om in Nederland een stikstofaanpak te implementeren naar Duits model

17,3 %
82,7 %


SP

VVD

FVD

DENK

SGP

Van Haga

CU

50PLUS

vKA

D66

PvdD

PvdA

PVV

GL

CDA


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het afkeurend advies van de Raad van State inzake het Toetsingskader ammoniak in 2008 geen betrekking heeft op een te hoge stikstofdepositie, maar louter op de generieke vrijstelling voor bepaalde categorieën projecten;

overwegende dat de PAS om precies dezelfde reden is verworpen;

overwegende dat de Raad van State derhalve nooit uitspraak heeft gedaan over het hanteren van hogere grenswaarden dan noodzakelijk als zodanig, in weerwil dus van wat de Minister denkt;

verzoekt het kabinet, om de Raad van State voorlichting te vragen over de mogelijkheid om in Nederland een stikstofaanpak te implementeren naar Duits model, waar ruimere grenswaarden gelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet


Motie van het lid Baudet over de mogelijkheid om in Nederland een stikstofaanpak te implementeren naar Duits model

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Thierry Baudet (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-51.html