Kamerstuk 35300-XIV-11

Motie van het lid Madlener over de te strenge milieuregels voor stikstofuitstoot substantieel versoepelen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 10 oktober 2019
Indiener(s): Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-11.html
ID: 35300-XIV-11

17,3 %
82,7 %

VVD

50PLUS

PvdA

FVD

SP

Van Kooten-Arissen

DENK

D66

SGP

Van Haga

PvdD

PVV

CU

GL

CDA


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de stikstofuitstoot in Nederland de laatste decennia flink is gedaald (meer dan gehalveerd);

overwegende dat de boeren een grote bijdrage hebben geleverd aan de sterk gedaalde stikstofuitstoot, en dat de boeren hiervoor een compliment verdienen;

overwegende dat boeren niet de dupe mogen worden van de Nederlandse blunder met de zogenaamde PAS-wetgeving;

verzoekt de regering, om de thans veel te strenge milieuregels qua stikstofuitstoot zeer substantieel te versoepelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener