Stemming

Motie van het lid Baudet over doorlichting en beoordeling van de statistische modellen van het RIVM

19,3 %
80,7 %


GL

DENK

SGP

CU

CDA

50PLUS

PVV

SP

VVD

PvdD

FVD

Van Haga

Van Kooten-Arissen

PvdA

D66


Nr. 52 MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat rijksbeleid gestoeld dient te zijn op gedegen wetenschappelijke onderbouwing;

overwegende dat geen twijfel mag bestaan over de kwaliteit en validiteit van onafhankelijke rekenmeesters;

constaterende dat de Minister op haar telefoon kijkt;

constaterende dat recent ernstige twijfel is ontstaan over de betrouwbaarheid van de meetmethoden en rekenmodellen van het RIVM;

overwegende dat het RIVM haar rekenmodel niet openbaar wil maken;

roept de regering op, om de door het RIVM gehanteerde rekenmethode onmiddellijk volledig openbaar te maken;

roept de regering op, een onafhankelijk onderzoeksbureau de opdracht te geven de statistische modellen van het RIVM door te lichten en te beoordelen op betrouwbaarheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet


Motie van het lid Baudet over doorlichting en beoordeling van de statistische modellen van het RIVM

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Thierry Baudet (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-52.html