Stemming

Motie van het lid Bromet over in gesprek gaan met Voedselbanken Nederland over het tegengaan van voedselverspilling

100,0 %
0,0 %


DENK

FVD

Van Kooten-Arissen

SGP

D66

50PLUS

GL

PVV

CU

PvdD

Van Haga

VVD

SP

CDA

PvdA


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat naar schatting 400.000 mensen in Nederland voedselhulp nodig hebben en dat er daarvan nu 140.000 door de voedselbanken geholpen worden;

overwegende dat het kabinet als doel heeft om de voedselverspilling in 2030 te halveren en dat de voedselbanken hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren;

overwegende dat de voedselbanken met alleen vrijwilligers elke week een enorme logistieke operatie uitvoeren;

overwegende dat er in de begroting geld is uitgetrokken voor het tegengaan van voedselverspilling en dat een gedeelte hiervan nog geen concrete bestemming heeft;

verzoekt de regering, om met Voedselbanken Nederland in gesprek te gaan over hoe de regering ondersteuning kan bieden om ervoor te zorgen dat de voedselverspilling wordt aangepakt en de benodigde voedselhulp geleverd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet


Motie van het lid Bromet over in gesprek gaan met Voedselbanken Nederland over het tegengaan van voedselverspilling

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-21.html