Kamerstuk 35300-XIV-38

Motie van het lid Ouwehand over subsidie voor houtgestookte biomassacentrales inzetten voor transitie naar kleinschalige, extensieve kringlooplandbouw

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 10 oktober 2019
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-38.html
ID: 35300-XIV-38
Wijzigingen: 35300-XIV-61

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales in te zetten voor de transitie naar kleinschalige, extensieve kringlooplandbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand