Kamerstuk 35300-XIV-48

Motie van het lid Bisschop over meerjarige afspraken met een brede vertegenwoordiging van de sector

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 10 oktober 2019
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-48.html
ID: 35300-XIV-48

68,0 %
32,0 %

FVD

50PLUS

DENK

PvdA

SP

Van Haga

CDA

GL

PVV

Van Kooten-Arissen

PvdD

VVD

SGP

D66

CU


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij veel gezinnen en bedrijven in de agrarische sector grote onzekerheid bestaat over hun toekomst;

overwegende dat de landbouw gelet op onder meer de uitwerking van de landbouwvisie, het Klimaatakkoord en het stikstofdossier op een kruispunt staat;

van mening dat verdere verduurzaming van de agrarische sector samen met de vele ondernemers in deze sector vormgegeven moet worden en niet over de rug van deze ondernemers;

verzoekt de regering, in te zetten op meerjarige afspraken met een brede vertegenwoordiging van sector en ketenpartijen in de agrarische sector;

verzoekt de regering tevens, daarbij werk te maken van:

  • meer sturen op basis van metingen en praktijkervaringen;

  • meer praktijkonderzoek;

  • een systeemaanpak in plaats van verkokerd beleid;

  • meersporenbeleid dat meer recht doet aan de diversiteit van ondernemers;

  • structurele financiële ondersteuning bij verduurzaming waarbij de vorm ervan nader uitgewerkt wordt;

  • meer experimenteerruimte en snelle erkenning van innovatieve technieken en managementmaatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop