Stemming

Motie van het lid Ouwehand over de regeling voor veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden

22,0 %
78,0 %


50PLUS

SGP

PVV

CDA

PvdD

CU

Van Haga

DENK

VVD

PvdA

SP

GL

D66

FVD

Van Kooten-Arissen


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet 200 miljoen euro uittrekt voor vrijwillige regelingen waarmee veehouders in de buurt van Natura 2000-gebieden en in veenweidegebieden hun bedrijven kunnen beëindigen, omschakelen of verplaatsen;

van mening dat het zeer onwenselijk is om zo veel belastinggeld te steken in het verplaatsen van een probleem;

verzoekt de regering, de regelingen voor veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden en in veenweidegebieden uitsluitend in te zetten voor het beëindigen van bedrijven;

verzoekt de regering voorts, de mestproductierechten die gemoeid zijn met de sanering uit de markt te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Motie van het lid Ouwehand over de regeling voor veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-35.html