Stemming

Motie van het lid Futselaar over een oordeel over de wetenschappelijke correctheid van de rekenmethodes

29,3 %
70,7 %


PvdA

GL

DENK

PvdD

FVD

SP

SGP

CU

PVV

Van Kooten-Arissen

VVD

50PLUS

Van Haga

D66

CDA


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er door verschillende politieke partijen en belangenorganisaties twijfels zijn geuit over de juistheid van de rekenmethodes die het RIVM hanteert ten aanzien van stikstofdepositie;

constaterende dat de onderzoeksresultaten van het RIVM een belangrijke pijler vormen onder het adviesrapport Niet alles kan van de commissie-Remkes en de daaruit voortvloeiende maatregelen van het kabinet om stikstofemissies te reduceren;

verzoekt de voor dit dossier verantwoordelijke bewindslieden van de ministeries van LNV, OCW en VWS om op korte termijn hun oordeel te geven over de wetenschappelijke correctheid van de rekenmethodes van het RIVM in dezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar


Motie van het lid Futselaar over een oordeel over de wetenschappelijke correctheid van de rekenmethodes

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Frank Futselaar
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-24.html