Gepubliceerd: 21 november 2019
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-62.html
ID: 35300-XIV-62

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 november 2019

Stichting Veldleeuwerik stopt per 1 januari 2020 haar activiteiten. Mijn ministerie is in gesprek met Stichting Veldleeuwerik over hoe we zo goed mogelijk de inspanningen uit het verleden kunnen benutten en uit kunnen breiden naar de toekomst.

Ik kan u melden dat ik Matthé Elema, de oud-directeur van de Branche Organisatie Akkerbouw, bereid heb gevonden deze verkenning te gaan doen.

Hij zal de tijd tot begin januari benutten voor deze verkenning, eind december zal hij zijn eerste resultaten delen met ambtenaren van mijn ministerie. Ik zal u zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar informeren over de uitkomsten van de verkenning.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten