Kamerstuk 35300-XIV-59

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over een gunstige staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden (t.v.v. 35300-XIV-33)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 29 oktober 2019
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-59.html
ID: 35300-XIV-59
Origineel: 35300-XIV-33

30,7 %
69,3 %

SP

D66

GL

VVD

FVD

PvdA

PVV

SGP

50PLUS

DENK

Van Haga

Van Kooten-Arissen

CDA

CU

PvdD


Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in bijna driekwart van de Nederlandse Natura 2000-gebieden de kritische depositiewaarde voor stikstof wordt overschreden;

constaterende dat de mate van overschrijding in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland de hoogste is in Europa;

constaterende dat de overheid voor Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding moet behouden of herstellen;

verzoekt de regering, te erkennen dat in een gunstige staat van instandhouding de kritische depositiewaardes onderschreden worden;

verzoekt de regering tevens, een termijn te formuleren, die juridisch standhoudt, waarbinnen de kritische depositiewaardes van Nederlandse Natura 2000-gebieden onderschreden zullen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand