Stemming

Motie van het lid Ouwehand over een forse reductie van de stikstofuitstoot en natuurherstel voordat er nieuwe natuurvergunningen verleend kunnen worden

22,0 %
78,0 %


PvdD

Van Haga

D66

PvdA

50PLUS

PVV

DENK

GL

CDA

VVD

CU

FVD

SGP

Van Kooten-Arissen

SP


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse natuur kampt met een stikstofdeken;

overwegende dat de PAS-uitspraak van de Raad van State duidelijk heeft gemaakt dat er eerst een forse reductie van de stikstofuitstoot en natuurherstel plaats moeten vinden voordat er weer nieuwe natuurvergunningen verleend kunnen worden;

verzoekt de regering, deze volgordelijkheid te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Motie van het lid Ouwehand over een forse reductie van de stikstofuitstoot en natuurherstel voordat er nieuwe natuurvergunningen verleend kunnen worden

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-32.html