Stemming

Gewijzigde motie van het lid Moorlag over de mogelijkheden van een grondbank (t.v.v. 35300-XIV-26)

36,0 %
64,0 %


Van Haga

DENK

PvdA

FVD

D66

PVV

PvdD

vKA

SP

50PLUS

SGP

VVD

CDA

CU

GL


Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MOORLAG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26

Voorgesteld 15 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het doorbreken van de impasse in het verlenen van vergunningen, het bieden van toekomstperspectief aan boeren nabij stikstofgevoelige natuurgebieden en het grondbeslag van de energietransitie veel grond en grondmobiliteit nodig is,

verzoekt de regering, in beeld te brengen hoe een grondbank hier een goede bijdrage aan kan leveren,

en gaat over tot de orde van de dag

Moorlag


Gewijzigde motie van het lid Moorlag over de mogelijkheden van een grondbank (t.v.v. 35300-XIV-26)

2019-10-15
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-56.html