Stemming

Motie van het lid Von Martels over acties in het kader van CCU

74,7 %
25,3 %


DENK

vKA

CU

PvdA

Van Haga

VVD

SGP

PVV

FvD

CDA

50PLUS

D66

GL

SP

PvdD


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het afvangen van CO2 in de industrie en gebruik daarvan in de tuinbouw noodzakelijk is om de glastuinbouw klimaatneutraal te maken;

overwegende dat Carbon Capture and Utilisation (CCU), zoals levering aan de glastuinbouw, nog tegen Europese en nationale belemmeringen aanloopt om de CO2 reductie voor alle betrokken partijen te erkennen en te belonen;

verzoekt de regering, acties te ondernemen en de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren zodat CCU en het daarbij horende vervoer van CO2 zo snel mogelijk in aanmerking gaat komen voor de verbrede SDE+,

verzoekt de regering voorts, met alle partijen de nationale belemmeringen in beeld te krijgen en weg te nemen zodat de CO2-reductie erkend wordt en de aan de glastuinbouw gerelateerde projecten voorlopers kunnen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Dik-Faber

Weverling

De Groot


Motie van het lid Von Martels over acties in het kader van CCU

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Arne Weverling (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Maurits von Martels (CDA), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-23.html