Stemming

Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over een informatiepunt stikstofbeleid

100,0 %
0,0 %


Van Haga

CDA

FVD

CU

PVV

PvdA

GL

SGP

D66

VVD

50PLUS

DENK

PvdD

Van Kooten-Arissen

SP


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er na de recente Kamerbrief nog veel vragen zijn;

verzoekt de regering, per direct met een informatiepunt stikstofbeleid te komen waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen;

verzoekt de regering voorts de Kamer voor 1 november 2019 een beeld te geven van de vragen die leven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Geurts


Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over een informatiepunt stikstofbeleid

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Jaco Geurts (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-28.html