Wetsvoorstel 34775-XVII - 19 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Mededeling
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering