Kamerstuk 34775-XVII-44

Motie van de leden Kuzu en Van den Hul over ondervoeding onder gevluchte Rohingya-kinderen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financi├źn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-44.html
ID: 34775-XVII-44

72,7 %
27,3 %

SP

FVD

SGP

PvdA

CDA

DENK

CU

D66

PVV

GL

50PLUS

PvdD

VVD


Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN VAN DEN HUL

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit een evaluatie van Save the Children en vier andere organisaties blijkt dat van de Rohingya-kinderen onder vijf jaar die de afgelopen twee maanden vanuit Myanmar naar Bangladesh vluchtten, een kwart lijdt aan acute ondervoeding;

constaterende dat een derde van deze kinderen ernstig ondervoed is en negen keer meer kans heeft te overlijden dan niet-ondervoede kinderen;

verzoekt de regering om, met zeer grote urgentie werk te maken van het terugdringen van acute ondervoeding onder gevluchte Rohingya-kinderen en hier internationaal samenwerking in te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Van den Hul