Kamerstuk 34775-XVII-10

Amendement van de leden Kuzu en Van den Hul ter vervanging van nr. 8 over het bijdragen van 1 miljoen euro aan Rohingya-vluchtelingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 16 november 2017
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK), Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-10.html
ID: 34775-XVII-10

34,7 %
65,3 %

FVD

DENK

GL

SP

50PLUS

PVV

PvdA

CDA

SGP

PvdD

VVD

CU

D66


Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUZU EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 16 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

III

In artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement voorziet in het in 2018 bijdragen van 1 miljoen euro aan het helpen van de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Van deze 1 miljoen euro wordt een bedrag van 500 duizend euro ingezet voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen en hulpverlening aan vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. De overige 500 duizend euro wordt ingezet in het kader van algemene hulpverlening ter verbetering van de positie van Rohingya in vluchtelingenkampen. Dekking wordt gevonden in de additionele middelen die als gevolg van de BNI-bijstelling van de HGIS-middelen bij nota van wijziging aan de begroting zijn toegevoegd.

Kuzu Van den Hul