Stemming

Motie van het lid Van Weerdenburg over direct stoppen met de subsidiëring van Oxfam Novib

14,7 %
85,3 %


CDA

50PLUS

PvdA

PVV

SP

SGP

PvdD

D66

CU

GL

VVD

FVD

DENK


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN WEERDENBURG

Voorgesteld 13 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de directie van Oxfam Novib al in 2012 van het misbruikschandaal op Haïti, die kennis niet openbaar heeft gemaakt en daardoor welbewust het risico heeft genomen dat daders elders in de hulpindustrie aan de slag konden gaan en daar meer slachtoffers konden maken;

overwegende dat de directie van Oxfam Novib zelf geen enkele consequentie heeft verbonden aan haar nalatige handelen in deze affaire;

verzoekt de regering, om per direct te stoppen met het subsidiëren van Oxfam Novib en de Kamer op zeer korte termijn te informeren over de mogelijkheden om te komen tot terugvordering van de al verstrekte middelen van overheidswege over de periode 2012 tot heden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weerdenburg


Motie van het lid Van Weerdenburg over direct stoppen met de subsidiëring van Oxfam Novib

2018-06-13
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Danai van Weerdenburg (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-67.html