Kamerstuk 34775-XVII-17

Motie van het lid Van Weerdenburg over het European Partnership for Responsible Minerals

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Danai van Weerdenburg (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-17.html
ID: 34775-XVII-17

18,0 %
82,0 %

PVV

GL

PvdD

PvdA

DENK

SGP

CDA

FVD

D66

SP

VVD

50PLUS

CU


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN WEERDENBURG

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat miljardenbedrijven zoals Apple en Intel geen financiële steun nodig hebben van de Nederlandse belastingbetaler voor de winning van grondstoffen voor hun productieproces;

verzoekt de regering, per direct te stoppen met alle financiële steun aan het European Partnership for Responsible Minerals,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weerdenburg