Stemming

Gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over de keuze van focuslanden en Afrika (t.v.v. 34775-XVII-26)

72,7 %
27,3 %


VVD

D66

PvdD

SP

FVD

CDA

50PLUS

CU

SGP

PVV

DENK

PvdA

GL


Nr. 47 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUIK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26

Voorgesteld 28 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nodig is dat de regering aangeeft welke criteria ze gaat hanteren aangaande de keus voor en prioritering van de focuslanden en Afrika;

verzoekt de regering om, ruim voor verschijning van de beleidsnota eenduidige criteria op te stellen met bijbehorende analyse en deze naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Amhaouch

Bouali

Becker

Voordewind


Gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over de keuze van focuslanden en Afrika (t.v.v. 34775-XVII-26)

2017-11-28
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Anne Kuik (CDA), Bente Becker (VVD), Joël Voordewind (CU), Mustafa Amhaouch (CDA), Achraf Bouali (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-47.html