Stemming

Gewijzigde motie van het lid Becker over voldoende toerusting van het CBF (t.v.v. 34775-XVII-63)

71,3 %
28,7 %


PvdA

D66

SP

CDA

CU

SGP

PVV

50PLUS

PvdD

DENK

FVD

GL

VVD


Nr. 68 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 63

Voorgesteld 19 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is de rol van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het kader van de maatregelen ter bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties te versterken;

constaterende dat de CBF als toezichthouder daarnaast uit eigen beweging voornemens is actief bij te dragen aan het zoveel mogelijk voorkomen en afhandelen van misstanden, alsook het toetsen van integriteitssystemen binnen de sector;

overwegende dat het van groot belang is dat de onafhankelijk toezichthouder in staat is deze belangrijke taken naar behoren uit te voeren;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de onafhankelijke toezichthouder over een voldoende toerusting teneinde het integriteitsbeleid en handelen jaarlijks te kunnen beoordelen en hierover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Becker


Gewijzigde motie van het lid Becker over voldoende toerusting van het CBF (t.v.v. 34775-XVII-63)

2018-06-19
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Bente Becker (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-68.html