Stemming

Motie van het lid Becker c.s. over een proactieve handelsagenda

74,0 %
26,0 %


DENK

PvdD

VVD

CDA

FVD

GL

SGP

PVV

PvdA

CU

50PLUS

D66

SP


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BECKER C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met Nederlandse handel ruim 2,2 miljoen banen verbonden zijn en 32% van het bbp ervan afhankelijk is;

overwegende dat dit niet vanzelfsprekend is en ondernemers steun verdienen om in de toekomst met hun producten en innovaties de wereld te blijven veroveren en verbeteren;

overwegende dat het bedrijfsleven zelf een ambitieus doel gesteld heeft om in 2030 40% van het bbp met handel te verdienen;

verzoekt de regering, met een proactieve handelsagenda te komen waarin ten minste de behoefte van ondernemers aan toegang tot financiering, betere informatievoorziening en het meer bundelen van krachten in regio's en sterke sectoren worden opgepakt;

verzoekt het kabinet tevens, deze voor het zomerreces aan de Kamer aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Bouali

Voordewind

Kuik


Motie van het lid Becker c.s. over een proactieve handelsagenda

2017-11-23
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Achraf Bouali (D66), Anne Kuik (CDA), Joël Voordewind (CU), Bente Becker (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-19.html