Stemming

Motie van de leden Kuzu en Van den Hul over voorlichting over ontwikkelingssamenwerking

50,7 %
49,3 %


PvdA

VVD

DENK

FVD

GL

CDA

50PLUS

SP

D66

CU

PVV

SGP

PvdD


Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN VAN DEN HUL

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van publieke voorlichting over ontwikkelingssamenwerking en de resultaten hiervan;

constaterende dat het budget voor voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking volgend jaar met circa 70% zal dalen en dat dit streven hierdoor wellicht onder druk zal komen te staan;

verzoekt de regering om, zich er door middel van samenwerking tussen departementen en samenwerking met maatschappelijke organisaties onverkort voor in te zetten dat de samenleving voldoende wordt geïnformeerd over ontwikkelingssamenwerking en de resultaten van ontwikkelingssamenwerking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Van den Hul


Motie van de leden Kuzu en Van den Hul over voorlichting over ontwikkelingssamenwerking

2017-11-23
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK), Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-43.html