Stemming

Motie van het lid Voordewind c.s. over 60 miljoen voor het samenwerkingsverband voor noodhulp

57,3 %
42,7 %


DENK

D66

PvdA

CU

SGP

PvdD

50PLUS

SP

VVD

FVD

CDA

PVV

GL


Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is opgenomen dat het succesvol gebleken noodhulpcluster Dutch Relief Alliance (DRA) zal worden voortgezet;

constaterende dat de Nederlandse samenwerkingsorganisaties binnen de DRA de afgelopen jaren beschikten over 60 miljoen euro per jaar, waarmee noodhulpprogramma's zijn opgezet in onder andere Syrië, Noord-Irak, Zuid-Sudan, Somalië en Jemen;

spreekt uit dat de Dutch Relief Alliance in ieder geval wordt voortgezet gedurende deze kabinetsperiode met afrekenbare doelen en evaluaties op basis van het regeerakkoord;

verzoekt de regering voorts, in 2018 60 miljoen euro ter beschikking te stellen voor noodhulp via de DRA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Bouali

Kuik

Becker


Motie van het lid Voordewind c.s. over 60 miljoen voor het samenwerkingsverband voor noodhulp

2017-11-23
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Achraf Bouali (D66), Bente Becker (VVD), Joël Voordewind (CU), Anne Kuik (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-36.html