Kamerstuk 34775-XVII-50

Amendement van het lid Hijink c.s. ter vervanging van nr. 14 over 2 miljoen voor de bestrijding van Wildlife crime

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 21 december 2017
Indiener(s): Maarten Hijink (SP), Femke Merel Arissen (PvdD), Sadet Karabulut
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-50.html
ID: 34775-XVII-50

30,0 %
70,0 %

PVV

DENK

SP

GL

CU

CDA

FVD

50PLUS

PvdA

PvdD

D66

SGP

VVD


Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 21 december 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt in artikel 1 Duurzame handel en investeringen twee miljoen euro aan de bestrijding van wildlife crime besteed. Diverse populaties van wilde dieren, waaronder olifanten, neushoorns en leeuwen, slinken in hoog tempo. Wildlife crime heeft vergaande consequenties voor economieën in ontwikkelende landen, internationale veiligheid en wereldwijde biodiversiteit. Het behoud van bedreigde diersoorten en hun leefomgeving is van cruciaal belang voor het mondiale ecosysteem en de populatie van wilde dieren dient actief beschermd te worden in het kader van de bescherming van de mondiale publieke goederen. Wildlife crime is een van de grootste illegale netwerken naast mensen- en drugshandel en veel terroristische groeperingen financieren er hun moordpartijen mee. Het tegengaan van wildlife crime behoeft ondersteuning aan douane ter plaatse zodat deze de buitenlandse handel niet vervuilt. Bij de besteding van dit bedrag wordt de regering verzocht om een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voort te zetten. De dekking voor deze besteding wordt gehaald uit artikel 1 Duurzame handel en investeringen.

Hijink Karabulut Arissen