Stemming

Motie van het lid Diks c.s. over de ODA-toerekening maximeren op 250 miljoen

32,7 %
67,3 %


DENK

CU

SGP

SP

CDA

D66

PVV

FVD

PvdD

GL

VVD

PvdA

50PLUS


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID DIKS C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dit jaar wederom een enorm bedrag, te weten 534 miljoen, aan geld bestemd voor ontwikkelingssamenwerking wordt uitgegeven aan eerstejaarsasielopvang in Nederland;

overwegende dat de ODA-toerekening voor eerstejaarsasielopvang meebeweegt met de heftig fluctuerende instroom van asielzoekers en dat dit een zeer negatieve invloed heeft op de stabiliteit van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel;

verzoekt de regering de ODA-toerekening voor eerstejaarsasielopvang vanaf het eerstvolgende begrotingsjaar te maximeren op 250 miljoen euro,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

Van den Hul

Hijink

Ouwehand


Motie van het lid Diks c.s. over de ODA-toerekening maximeren op 250 miljoen

2017-11-23
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Isabelle Diks (GL), Maarten Hijink (SP), Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-21.html