Stemming

Motie van het lid Voordewind c.s. over een gecombineerde aanpak van klimaat en ontwikkeling

85,3 %
14,7 %


PvdD

PVV

DENK

VVD

PvdA

CDA

SGP

SP

FVD

CU

GL

D66

50PLUS


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat binnen de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking een nationaal klimaatfonds komt;

overwegende dat klimaatveranderingen ernstige gevolgen hebben voor de allerarmsten en steeds vaker leiden tot droogte, voedseltekorten, overstromingen en conflicten;

overwegende dat duurzame ontwikkeling, waterbeheer, toegang tot duurzame energie, voedselzekerheid en het beschermen en herstellen van ecosystemen, leefbaarheid en economische ontwikkeling in onder andere de uitdrogende Sub-Sahara en Sahel belangrijk zijn;

verzoekt de regering, het klimaatfonds in te zetten voor een gecombineerde aanpak van klimaat en ontwikkeling, in het bijzonder voor klimaatbestendigheid, het behoud van vitale ecosystemen en het bevorderen van sociale en economische ontwikkeling in lage-inkomenslanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Bouali

Kuik


Motie van het lid Voordewind c.s. over een gecombineerde aanpak van klimaat en ontwikkeling

2017-11-23
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Achraf Bouali (D66), Anne Kuik (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-38.html